Windykacja śledcza

W polskich realiach windykacja sądowa trwa kilka lat. W tym czasie dłużnik najczęściej ucieka z majątkiem, a wierzyciel zostaje z niczym.

Windykacja śledcza to unikalna kombinacja technik audytu śledczego i wywiadu gospodarczego oraz procesowych i poza-procesowych rozwiązań, która ma na celu wywarcie jak największej presji na nieuczciwym dłużniku. Windykacja śledcza prowadzi do ugody z dłużnikiem na warunkach korzystnych dla wierzyciela.

Nasza strategia działania:

  • Specjalizujemy się w szybkiej i skutecznej windykacji śledczej nieuczciwych dłużników , głównie z branży budowlanej
  • Wywieramy na dłużniku presję przede wszystkim poprzez zabezpieczenie na jego majątku i poprzez media
  • Odzyskanie pieniędzy zajmuje nam od trzech do dwunastu miesięcy.
  • Wynagrodzenie pobieramy tylko od sukcesu.

Nasze sukcesy często opisywane są w mediach. Poniżej przedstawiamy jedną z takich – Puls Biznesu:

  • Nasz klient-wierzyciel został zaatakowany przez dłużnika, który chcąc uniknąć zapłacenia należnych wierzycielowi pieniędzy sfabrykował roszczenie wobec niego.
  • W listopadzie 2014 r. wkraczamy do akcji.
  • W tym samym miesiącu doprowadzamy do ugody korzystnej dla naszego klienta.

Od naszego „wkroczenia” do ugody minęły niespełna 2 miesiące.

Windykacja śledcza
© 2009 - 2019 Fraud Control - Dochodzenia gospodarcze – Fraud Control. Strony internetowe SeoSign.