Szkolenie – Zapobieganie nadużyciom w praktyce

Kurs dla firm przemysłowych i budowlanych (praktyczne rozwiązania). Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że na polskim rynku, szczególnie podatne na nadużycia są firmy budowlane oraz takie firmy przemysłowe, w których koszty zakupu materiałów i usług stanowią znaczący odsetek wszystkich kosztów działalności.

Straty wynikające z nieuczciwego zawyżania cen zakupów, zaniżania jakości materiałów i usług etc. idą w miliony, choć często, zbyt często nie zostają ujawnione. Słabe wyniki firmy nie zawsze są wynikiem błędnej strategii marketingowej, czy słabej organizacji pracy – źródłem problemów, o których często zapominamy, mogą być koszty nadużyć.

Dlatego warto zadać sobie kilka pytań dotyczących odporności firmy na nadużycia:

 1. Czy Twoja firma posiada strategię przeciwdziałania nadużyciom, czy stosowane są jakieś rozwiązania organizacyjne i prawne zmniejszające to ryzyko?
 2. Czy umiesz ocenić wielkość ryzyka nadużyć w Twojej firmie?
 3. Czy w Twojej firmie jest dział kontroli wewnętrznej, a jeśli tak, czy został przeszkolony z wykrywania i zapobiegania nadużyciom?
 4. Czy wiesz jakie działania należy podjąć, w sytuacji wystąpienia podejrzeń o nadużycia?
 5. Czy wiesz co zrobić, aby odzyskać majątek utracony z powodu nadużyć?

Jeżeli odpowiedź na któreś z powyższych pytań brzmi „nie” – powinieneś zainteresować się naszym kursem.

Dzięki temu wysoce interaktywnemu kursowi, uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę:

 1. Jak zaprojektować skuteczny, wewnętrzny system przeciwdziałania nadużyciom
 2. Jak wprowadzić systemy wykrywania nadużyć
 3. Jak zachować się w sytuacji nadużyć i jak nadzorować dochodzenie
 4. Co zrobić, aby odzyskać straty wynikające z nadużyć

Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymają od nas materiały, które od zaraz umożliwią im wprowadzenie skutecznych rozwiązań, zapobiegających nadużyciom.

Kto powinien uczestniczyć?
Kurs przeznaczony jest dla kadry zarządzającej wyższego szczebla oraz dla pracowników działów kontroli wewnętrznej.

Dzień 1: Ocena ryzyka i systemu kontroli

Podstawy
Dlaczego ludzie popełniają nadużycia
Ćwiczenie 1 – wpływ na motywację potencjalnych przestępców w „białych kołnierzykach”
Ćwiczenie 2 – określenie głównych ryzyk nadużyć w Twojej firmie
Statystyki i trendy

Nadużycia w zakupach (opisy przypadków)
Najczęstsze metody dokonywania nadużyć
Ćwiczenie 3 – Dlaczego trudno jest wykryć nadużycia w zakupach
Opis przypadku 2 – Skutki nadużyć

Metody ustawiania postępowań konkurencyjnych (opisy przypadków)
Warunki udziału w postępowaniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Składanie ofert
Zamówienia z wolnej ręki
Całkowity koszt cyklu życia produktu
Zmowy i kartele

Przepisy prawne
Przepisy prawne dotyczące nadużyć i ich interpretacja

Sygnały ostrzegawcze
Opis przypadku 3 – Dlaczego nie dostrzegamy wskazówek nadużyć
Główne sygnały ostrzegawcze – jak je dostrzec

Ocena systemu kontroli
Opis przypadku 4 – dlaczego tradycyjne metody kontroli zawodzą w zwalczaniu nadużyć
Ćwiczenie 4 – Spojrzenie na system kontroli oczami przestępcy w „białym kołnierzyku”
Jaki powinien być skuteczny system kontroli

Organizacja odporna na nadużycia
Skuteczne procedury kontrolne

 • Szacowanie ryzyka nadużyć
 • Projektowanie procedur kontrolnych
 • Analiza koszty – korzyści
 • Implementacja i monitoring

Ćwiczenie 5 – zaprojektowanie skutecznego systemu procedur kontrolnych w przykładowej firmie
Polityka przechowywania dokumentacji
Komunikowanie standardów etycznych w firmie
Szkolenia

Skuteczne metody zwalczania nadużyć
Klauzula „Prawo do audytu”
Opis przypadku 5 – dochodzenie w sprawie podejrzeń o nadużycia
Kontrole pracownicze
Systemy whistle-blowingowe

 • Jak zaprojektować skuteczny system
 • Zalety i wady outsourcingu

Wykorzystanie dochodzeniowców gospodarczych
Plan działań na wypadek nadużyć (Fraud Contingency Plan)
Udane dochodzenie – skuteczny straszak na przestępców
Opis przypadku 6 – skutki przeprowadzonego dochodzenia

Dzień 2: Wykrywanie i prowadzenie dochodzenia

Wykrywanie nadużyć
Rola audytorów, kontrolerów wewnętrznych, zarządu oraz innych specjalistów
Metody kontroli oparte na ryzyku
Wykorzystanie technik „data mining”
Jak uzyskać potrzebną informację
Audyt dostawców

Co zrobić, gdy podejrzewasz nadużycie
Ćwiczenie 6 – typowy scenariusz nadużyć
Jak reagować na anonimy
Jak ocenić wiarygodność anonimu
Kogo poinformować, a kogo nie
Jak określić cele dochodzenia
Jak ocenić czy powinniśmy skorzystać z pomocy specjalistów
Dochodzeniowcy gospodarczy vs. audytorzy

Prowadzenie dochodzenia
Szanse sukcesu dochodzenia (analiza kosztów i korzyści)
Strategie dochodzeniowe
Jaka informacja jest dostępna i może być wykorzystana
Dowody w postaci elektronicznej i możliwość wykorzystania ich w postępowaniu prawnym

Jak rozpoznać czy podejrzany kłamie?
Oznaki oszustwa
Taktyki wykrywania oszustwa i zbierania informacji
Mind games
Zaawansowane techniki

Konfrontacja z podejrzanym
Wybór miejsca
Planowanie wywiadu
Jak pozostać spokojnym
Wykorzystanie otwartych pytań
Strategie wykorzystywane podczas konfrontacji
Ocena konfrontacji

Gra ról – wywiad z podejrzanym

Co zrobić po zakończeniu dochodzenia?
Kiedy informować organy ścigania
Czy i komu ujawniać wyniki dochodzenia
Możliwości odzyskania utraconych środków
Kontakt z mediami

Szkolenie
© 2009 - 2019 Fraud Control - Dochodzenia gospodarcze – Fraud Control. Strony internetowe SeoSign.